Bedřichovské výhledy

Typ výletu: vycházka po okolí Bedřichova       Délka trasy: 4km (modrý okruh) / 5km (červený)       Obtížnost: lehká (modrý) /středně náročná (červený)       Okruh: ne       Značení: značeno dřevěnými šipkami (modrá,červená)
Bedřichovské výhledy

Tyto dva vycházkové okruhy Vás provedou poklidnými částmi Bedřichova. Trasy kříží hlavní komunikaci pouze třikrát, a to po upravených cestách a chodníčcích tak, aby jimi mohly pohodlně a bezpečně procházet rodiny s dětmi.
Jednotlivá zastavení Bedřichovských výhledů, okruhy začínají od tabule č. 1 " V Kotli" (nedaleko přírodního koupaliště), jsou značeny přehlednými informačními tabulemi, šipkami a mapami. Některá zastavení jsou navíc opatřena odpočinkovými místy s lavičkami, často s možnostmi výhledů po Bedřichově a do kraje. U sportovišť nechybí stručný popis možných aktivit na cvičebním nářadí.

Modrý okruh – 4 km – vycházkový a méně náročný; zaměřuje se na poznání historie Bedřichova (zal. osady v r. 1592), dále na pamětihodnosti (kostel sv. Antonína s křížovou cestou, sklářská huť, křížky a pomníky) a přírodní či jiné krajinné prvky na území obce (Biokoridor Bedřichov, přehrady).

Červený okruh – 5 km – vycházkový a náročnější; nabízí vedle funkce poznávací (přehrady, rozhledny, jizerskohorské chaty a výhledy na Jizerské hory a Krkonoše) také aktivní využití 5 venkovních sportovišť s různými cvičebními prvky – hrazda, pružinová lávka, lavička, kladina a řetězový most.

Modrý okruh možno absolvovat s kočárkem, červený nikoliv. Na tyto okruhy se lze napojit přímo od našeho penzionu, kudy procházejí. Jsou značeny dřevěnými barevně označenými šipkami. Mapička k dispozici na penzionu či v informačním centru. Jsou ideální na seznámení se s obcí a jejím nejbližším okolím.