Bedřichovské výhledy - dva turistické okruhy vedoucí přes vesničku a nejbližší okolí. (detail fotografie)